Chainat Bird Park

Chainat Bird Park
     เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้ริเริ่มขึ้นเมื่อต้นปี พ.ศ. 2526 ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาพลอง หมู่ที่ 4 ตำบลเขาท่าพระ ริมถนนพหลโยธิน (ทางหลวงหมายเลข 1) ก่อนถึงตัวเมือง 4 กิโลเมตร ในสมัยที่นายกุศล ศานติธรรม ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท (พ.ศ. 2525-2527) โดยการสร้างสวนนกชัยนาทแห่งนี้มีต้นแบบมาจากสวนนกจู่ร่ง ประเทศสิงคโปร์   
     สวนนกชัยนาทได้มีการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวภายในต่าง ๆตลอดเวลา จนถึงขณะนี้มีพื้นที่ 248 ไร่เศษและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถสร้างรายได้และชื่อเสียงแก่จังหวัดชัยนาทเป็นอย่างมาก เพราะมีองค์ประกอบที่ได้สร้างขึ้นให้มีสภาพเป็นธรรมชาติ และสิ่งก่อสร้างที่น่าสนใจอีกมากมาย เช่น กรงนกใหญ่ที่สุดในเอเชีย ศูนย์วิทยาศาสตร์ท้องฟ้าจำลองฯ พิพิธภัณฑ์ปลา พิพิธภัณฑ์ไข่นก อาคารแสดงพันธุ์ปลาลุ่มแม่น้าเจ้าพระยาฯ น้ำตกจำลอง วิหารหลวงปู่ศุข  ศูนย์จำหน่ายสินค้าพื้นเมืองโอทอป อีกทั้งภายในสวนนกชัยนาทยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจให้นักท่องเที่ยวได้เพลิดเพลินและมีส่วนร่วมอีกมากมายเช่น การแสดงละครลิงของคณะละครลิงประกิตโชว์ ซึ่งเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก
     ปัจจุบันสวนนกชัยนาทอยู่ภายใต้การบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท โดยการนำของนายอนุสรณ์ นาคาศัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท นักพัฒนาหนุ่มรุ่นใหม่ที่ทุ่มเทในการพัฒนาสวนนกชัยนาทให้เป็นที่รู้จักเป็นอย่างมาก  
     นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมสวนนกชัยนาทได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยมีอัตราการเข้าชมสวนนกชัยนาทคนละ 30 บาทสำหรับผู้ใหญ่และ 15 บาทสำหรับเด็ก ส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติผู้ใหญ่ ราคา 100 บาท เด็กราคา 50 บาท 

 
   
Visitors: 175,316