โตเกียว-ฟูจิ

                                        

           โตเกียว  เป็นหนึ่งในเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในโลก เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและอุตสาหกรรมที่เจริญรุ่งเรือง โตเกียวประกอบด้วยส่วนทางตะวันตกเฉียงใต้ของภูมิภาคคันโต, หมู่เกาะอิซุ และหมู่เกาะโอกาซาวาร่า โตเกียวเป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่น และเป็นเมืองที่มีประชากรมากกว่า 13 ล้านคนอาศัยอยู่ ทำให้เป็นเมืองหนึ่งที่มีประชากรมากที่สุดในโลก เมื่อโชกุนโทคุงาวะ อิเอะยะซึได้จัดตั้งรัฐบาลในช่วงต้นศตวรรษที่ 17 พื้นที่บริเวณนี้ก็ได้เริ่มต้นพัฒนา ที่อยู่อาศัยกระจายตัวออกไปรอบๆ ปราสาทเอโดะ ส่วนใหญ่ของเมืองถูกทำลายโดยแผ่นดินไหวคันโตครั้งใหญ่ในปี 1923 และจากนั้นก็ถูกระเบิดจากสงครามโลกครั้งที่สองอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม โตเกียวก็สามารถประสบความสำเร็จในการฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วจนน่าทึ่งในทั้งสองครั้ง

           ภูเขาฟูจิ  ภูเขาไฟฟูจิเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ปุ่นและอาจกล่าวได้ว่าเป็นภูเขาที่สวยที่สุดในญี่ปุ่นเช่นกัน ภูเขาสูงถึง 3,776 เมตร ตั้งอยู่ระหว่างจังหวัดยะมะนะชิและชิซุโอะกะ มนต์เสน่ห์ของภูเขาลูกนี้ดึงดูดทั้งชาวญี่ปุ่นและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ภูเขาไฟฟูจิยังเป็นสถานที่พิเศษที่ชาวญี่ปุ่นเคารพนับถือมาตั้งแต่โบราณเพราะเป็นภูเขาซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ บ้างก็เชื่อว่าภูเขาทั้งลูกคือเทพเจ้า

 

                                                                     Credit : http://www.jnto.or.th

Visitors: 173,668