VN03-07 DIVA SOUTH VIETNAM 4D3N_FD


โปรแกรม

: DIVA SOUTH VIETNAM 4D3N

 

 ประเทศ

 : เวียดนาม

 

ราคาเริ่มต้น

: 11,999.-

 

 เดินทาง

 : ก.พ.-มิ.ย.62

 

บินโดย

: AIR ASIA

 

 

 

 

 

·         สัมผัสโฮจิมินท์ซิตี้

·         ทะเลทรายขาว และทะเลทรายแดง

·         นั่งกระเช้าไฟฟ้า ณ เมืองดาลัท

·         ชมแกรนด์แคนย่อนเวียดนาม

·         ล่องเรือทานอาหารค่ำกลางแม่น้ำไซง่อน พร้อมชมการแสดงพื้นบ้าน

·         FREE กาแฟขึ้นชื่อเวียดนาม G7 / หมวก / ร่ม LIMITED

·         พิเศษ !!! พักดาลัท 2 คืน / มุยเน่ 1 คืน

 

 

Visitors: 131,701