HK74-06 มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง อิ่มบุญ สุขใจ 4วัน3คืน_FD

 

โปรแกรม

: มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง อิ่มบุญ สุขใจ 4วัน3คืน

 

 ประเทศ

 : ฮ่องกง

 

ราคาเริ่มต้น

: 9,999.-

 

 เดินทาง

 : เม.ย.-ก.ย.62

 

บินโดย

: AIR ASIA

 

 

 

 

 

สวนหยวนหมิงหยวน : ชมโชว์วัฒนธรรมจีน : วัดแชกงหมิว : วัดหวังต้าเซียน : ถนนนาธาน

ย่านจิมซาจุ่ย : วัดกวนอู : หล่อหวู่ ช้อปปิ้ง : หมู่บ้านชาวจีนพื้นเมือง : หมู่บ้านวัฒนธรรม

สาวงามหวีหนี่ : วัดอาม่า : ซากโบสถ์เซนต์ปอล

 

 

 

Visitors: 134,736