JP65-26 TOKYO FUJI ซุปตาร์ ลาเวนเดอร์ บานฉ่ำ 5D3N _XJ


โปรแกรม

TOKYO FUJI  ซุปตาร์ ลาเวนเดอร์ บานฉ่ำ 5D3N

 

 ประเทศ

 : ญี่ปุ่น

 

ราคาเริ่มต้น

: 16,888.-

 

 เดินทาง

 : พ.ค.-ส.ค. 62

 

บินโดย

:AIR ASIA X

 

 

 

 

·         โตเกียว ขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี

·         พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ แลนด์มาร์คของประเทศญี่ปุ่น

·         ชม ทุ่งลาเวนเดอร์ พร้อมรับกลิ่นหอมชื่นใจ

·         แวะถ่ายรูป ณ  หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว

·         สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดนาริตะ

·         ช้อปปิ้งจุใจ เอ้าเลตมอลล์ อิออนมอลล์ และโอไดบะ

 

 

Visitors: 133,974