HK73-01 มาเก๊า เหมา เหมา 3วัน 2คืน_FD

 

โปรแกรม

: มาเก๊า เหมา เหมา 3วัน 2คืน                                     

 

 ประเทศ

 : มาเก๊า

 

ราคาเริ่มต้น

: 7,777.-

 

 เดินทาง

 : พ.ค.-ส.ค.62

 

บินโดย

: AIR ASIA

 

 

 

 

 

ถ่ายรูปคู่รูปปั้นสาวงามกลางทะเล “หวีหนี่” เป็นสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่

ไป สวนดอกไม้เนเธอร์แลนด์หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ เมืองดอกไม้หนันซาน

ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน เป็นศูนย์รวมแห่งการช้อปปิ้งสินค้าภายในประเทศ

ชิมขนมทาร์ตไข่ขึ้นชื่อของมาเก๊า

ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเชียที่ The Venetian Resort

 

 

Visitors: 134,737