HK03-03 ฮ่องกง นองปิง มาเก๊า เลสโก ส้มหวาน 3D2N_FD

โปรแกรม

: ฮ่องกง นองปิง มาเก๊า เลสโก ส้มหวาน 3D2N

 

 ประเทศ

 : ฮ่องกง

 

ราคาเริ่มต้น

: 13,999.-

 

 เดินทาง

 : มิ.ย.62-ม.ค.63

 

บินโดย

: AIR ASIA

 

 

 

 

 

·         มาเก๊า, เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล

·         ย่านจิมซาจุ่ย, กระเช้านองปิง

·         นมัสการพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน

·         ถ่ายภาพประทับใจกับหอไอเฟล เดอะปารืเซียน เวเนเซียน

·         ฮ่องกง วิคตรอเรีย พีค, รีพัลส์เบย์, วัดหวังต้าเซียน

 

 

 

Visitors: 137,554