JP65-16 OSAKA MIYAMA KYOTO ซุปตาร์ ราคาไฟไหม้ 3 5D3N_XJ

โปรแกรม

: OSAKA MIYAMA KYOTO ซุปตาร์ ราคาไฟไหม้ 3 5D3N

 

 ประเทศ

 : ญี่ปุ่น

 

ราคาเพียง

14,888.-

 

 เดินทาง

 :  มิ.ย.-ก.ย.62

 

บินโดย

: AIR ASIA X

 

 

 

 

 

·         เยือนเมืองมิยาม่า สัมผัสวิธีชีวิตญี่ปุ่นชนบท ณ หมู่บ้านคายาบูกิ

·         ฟรีเดย์ อิสระเลือกซื้อทัวร์เสิรม Universal studio

·         หรือ ช้อปปิ้งจุใจ  ณ Expo City , Duty Free และ ชินไซบาชิ

·         ชื่นชมธรรมชาติ ณ น้ำตกมิโนะ จุดพักผ่อนหย่อนใจของชาวโอซาก้า

·         อลังการกับปราสาทโอซาก้า สัญลักษณ์ของเมือง

·         พิเศษ !!! ใส่ชุดกิโมโน ชมศาลเจ้าเฮอัน และ ร่วมพิธีชงชาญี่ปุ่น

 

 

Visitors: 134,736