MM03-05 พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน เลทส์โก สายบุญ 3D2N_FD

โปรแกรม

พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน
  เลทส์โก สายบุญ 3D2N

 

 ประเทศ

 : พม่า

 

ราคาเริ่มต้น  

8,999.-

 

 เดินทาง

 : มิ.ย.-ส.ค.63

 

บินโดย

:  AIR ASIA

 

 

 

 

·         วัดไจ้ควาย, พระราชวังบุเรงนอง

·         วัดมหาเจดีย์, พระธาตุอินทร์แขวน

·         เจดีย์ชเวมอดอว์, พระพุทธไสยาสน์

·         ชเวตาเลียว, พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น

·         เทพทันใจ, ช้อปปิ้งตลาดสก็อต

  

Visitors: 141,431