EU03-03 เลทส์โก ฝรั่งเศส นีซ โพรวองซ์ วาเลนโซ อาวีญง อาร์ลส์ มาร์แซย์ 7D4N_TK

โปรแกรม

:  ฝรั่งเศส นีซ โพรวองซ์ วาเลนโซ อาวีญง อาร์ลส์ มาร์แซย์ 7D4N

 

 ประเทศ

 : ฝรั่งเศส

 

ราคา

: 99,999.-

 

 เดินทาง

 : ก.ค.65

 

บินโดย

:  TURKISH AIRLINES (TK)

 

 

 

 

 • เข้านิช ออกมาร์แซย์
 • ตลาดกูร์ซาลียา,จัตุรัสมาเซน่า
 • น้ำพุฟงแตนดูโซเลย
 • ชม ทุ่งลาเวนเดอร์ Plateau de Valensole
 • หมู่บ้านครุสสิยง, หมู่บ้านกอร์ด
 • ปราสาทหินโบราณกอร์ด
 • ชม ไร่องุ่น Chateau La Nerthe
 • พระราชวังสมเด็จพระสันตะปาปา
 • สะพานปงดาวีญง, โรงละครโรมัน
 • โรมันอัฒจันทร์, เลอ คาเฟ่แวนโก๊ะ
 • น้ำพุฟงแตน เดอ ลา โรตอนเด, ถนนกูร์ค มิราโบ
 • หมู่บ้านเลโบเดอโพรวองซ์
 • สะพานปงดาวีญง, โบสถ์เซนต์โทรฟีม
 • มหาวิหารน็อทร์ ดาม เดอ ลาการ์ด
 • มหาวิหารมาร์แซย์, ย่านเมืองเก่ามาร์แซย์

Visitors: 182,470