EU03-04 เลทส์โก เยอรมัน มิวนิค ฟุซเซ่น การ์มิช อุล์ม สตุ๊ตการ์ท ไฮเดลเบิร์ก รูเดสไฮม์ อัม ไรน์ แฟรงเฟิร์ต 8D5N_EY

โปรแกรม

:  เลทส์โก เยอรมัน มิวนิค ฟุซเซ่น การ์มิช อุล์ม สตุ๊ตการ์ท ไฮเดลเบิร์ก
   รูเดสไฮม์ อัม ไรน์ แฟรงเฟิร์ต
8D5N

 

 ประเทศ

 : ยุโรป

 

ราคา

: 89,900.-

 

 เดินทาง

 : พ.ค.-ต.ค.65

 

บินโดย

:  Etihad (EY)

 

 

 

 

  • ชมปราสาทนอยชวานซไตน์ ปราสาทตั้งอยู่ในเทือกเขาแอลป์แถบบาวาเรีย
  • นั่งกระเช้า (Cable car) ขึ้นสู่ยอดเขาซูกชปิทเซ ยอดเขาที่สูงที่สุดของเยอรมัน
  • ชมย่านชุมชนชาวประมงเก่าแก่ (Fishermen’s and Tanner’s Quarter) ตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำดานูบ
  • ช้อปปิ้งถนนโคนิจซตราสเซอ (KoenigStrasse)
  • ชมสะพานทอดผ่านแม่น้ำเน็คคาร์ (Alte Brucke Old Bridge) สะพานเก่าแก่กว่า 200ปี
  • ชมมหาวิหารนิกายโรมันคาธอลิก แห่งแฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt Cathedral)

Visitors: 182,473