ออสเตรเลีย

 

            ออสเตรเลีย  เป็นประเทศที่มีความพิเศษและมีความหลากหลายในตัวเองเป็นอย่างมาก ทั้งสถานที่ท่องเที่ยว สังคม ธรรมชาติ รวมไปถึงวัฒนธรรมด้วย ประเทศออสเตรเลียเป็นเกาะมีมหาสมุทรอินเดียอยู่ทางฝั่งซ้ายและมหาสมุทรแปซิฟิกทางฝั่งขวา มีเนื้อที่กว้างใหญ่มากถึง 16 ล้านตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศมีตั้งแต่ทะเลทราย, ป่าดิบชื้น รวมไปถึงชายหาดที่คับคั่งไปด้วยผู้คนมากมาย นอกจากออสเตรเลียจะมีภูมิประเทศที่มีแตกต่างกันมากแล้ว สัตว์ป่ายังมีความหลากหลายและมีลักษณะพิเศษที่หาได้เฉพาะในประเทศออสเตรเลียเท่านั้น


 • AL05-01.jpg
  โปรแกรม :HOLIDAY TANGALOOMA TOUR 6D 4N ประเทศ :ออสเตรเลีย ราคาเริ่มต้น : 75,900.- เดินทาง : พ.ค.-ส.ค.62 บินโดย :QANTAS AIRWAYS ...

 • AL05-02.jpg
  โปรแกรม :POPULAR AUSTRALIA6D 4N ประเทศ :ออสเตรเลีย ราคาเริ่มต้น : 65,900.- เดินทาง : พ.ค.-ก.ย.62 บินโดย :THAI AIRWAYS ชมอ่...

 • AL05-03.jpg
  โปรแกรม :HIGHLIGHT MELBOURNE6D 3N ประเทศ :ออสเตรเลีย ราคาเริ่มต้น : 54,900.- เดินทาง : พ.ค.-ก.ย.62 บินโดย :THAI AIRWAYS ...

 • AL05-04.jpg
  โปรแกรม :HIGHLIGHT SYDNEY 5D 3N ประเทศ :ออสเตรเลีย ราคาเริ่มต้น : 55,900.- เดินทาง : พ.ค.-ส.ค.62 บินโดย :THAI AIRWAYS นำท...

 • AL05-05.jpg
  โปรแกรม :SYDNEY EASY TOUR 5D 3N ประเทศ :ออสเตรเลีย ราคาเริ่มต้น : 37,900.- เดินทาง : พ.ค.-ก.ย.62 บินโดย :SINGAPORE AIRLINES ...
Visitors: 133,970