ออสเตรเลีย

 

            ออสเตรเลีย  เป็นประเทศที่มีความพิเศษและมีความหลากหลายในตัวเองเป็นอย่างมาก ทั้งสถานที่ท่องเที่ยว สังคม ธรรมชาติ รวมไปถึงวัฒนธรรมด้วย ประเทศออสเตรเลียเป็นเกาะมีมหาสมุทรอินเดียอยู่ทางฝั่งซ้ายและมหาสมุทรแปซิฟิกทางฝั่งขวา มีเนื้อที่กว้างใหญ่มากถึง 16 ล้านตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศมีตั้งแต่ทะเลทราย, ป่าดิบชื้น รวมไปถึงชายหาดที่คับคั่งไปด้วยผู้คนมากมาย นอกจากออสเตรเลียจะมีภูมิประเทศที่มีแตกต่างกันมากแล้ว สัตว์ป่ายังมีความหลากหลายและมีลักษณะพิเศษที่หาได้เฉพาะในประเทศออสเตรเลียเท่านั้น


  • AL05-02.jpg
    โปรแกรม :POPULAR AUSTRALIA6D 4N ประเทศ :ออสเตรเลีย ราคาเริ่มต้น : 65,900.- เดินทาง : พ.ค.-ก.ย.62 บินโดย :THAI AIRWAYS ชมอ่...

  • AL05-03.jpg
    โปรแกรม :HIGHLIGHT MELBOURNE6D 3N ประเทศ :ออสเตรเลีย ราคาเริ่มต้น : 54,900.- เดินทาง : พ.ค.-ก.ย.62 บินโดย :THAI AIRWAYS ...

  • AL05-05.jpg
    โปรแกรม :SYDNEY EASY TOUR 5D 3N ประเทศ :ออสเตรเลีย ราคาเริ่มต้น : 37,900.- เดินทาง : พ.ค.-ก.ย.62 บินโดย :SINGAPORE AIRLINES ...
Visitors: 135,509