โอซาก้า / นาโกย่า / ทาคายาม่า

                                      

      โอซาก้า โอซาก้าตั้งอยู่ใจกลางภูมิภาคคินคิในฝั่งตะวันตกโดยเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่เล็กที่สุดในประเทศญี่ปุ่น แต่เปี่ยมไปด้วยความภาคภูมิใจจากจำนวนประชากรที่มากที่สุดและหนาแน่นเป็นที่สองรองจากเมืองหลวงอย่างโตเกียว มีเทือกเขาล้อมรอบทั้งสามด้านของจังหวัด ส่วนทางทิศตะวันตกหันหน้าโอบล้อมอ่าวโอซาก้า ด้วยเหตุที่อยู่ใกล้กับเมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่นอย่างเกียวโตและนาระจึงรุ่งเรืองในฐานะศูนย์กลางการขนส่งทางบกและทางน้ำเช่นเดียวกับเมืองพาณิชย์ทั้งหลาย

 

    นาโกย่า ได้รับการก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2432 และได้รับการยกระดับเป็นมหานครตามเทศบัญญัติในวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2499 มีประชากรประมาณ 2,300,000 คน และเป็นเมืองใหญ่ที่สุดใน “ภูมิภาคชูบุ” ซึ่งอยู่ตรงกลางของประเทศญี่ปุ่น บริเวณรอบๆนาโกย่ามีแหล่งผลิตสินค้าการเกษตร ปศุสัตว์ และประมงที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น อีกทั้งยังเป็นเมืองอุตสาหกรรม โดยมีฐานการผลิตรถยนต์, ยานอวกาศ, เครื่องจักร, เซรามิก ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีเสน่ห์ดึงดูดใจให้ท่านมาเที่ยวชมได้อย่างเต็มอิ่ม เช่น การเที่ยวชมประวัติศาสตร์ (สถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับโอดะ โนบุนางะ, โทโยโตมิ ฮิเดะโยชิ, โทกุงาวะ อิเอะยาสุ), การท่องเที่ยวเชิงอุตสาหกรรม (วัฒนธรรม “การผลิตสินค้า”) และยังเพลิดเพลินกับการท่องเที่ยวในเมือง เช่น การช้อปปิ้งและลิ้มรส “อาหารนาโกย่า” ยอดนิยม เช่น เทบะซากิ (ปีกไก่ทอด), มิโซะคัตสึ (หมูทอดซอสมิโซะ), ฮิตสึมะบุชิ (ข้าวหน้าปลาไหล) ฯลฯ

 

                                                                    Credit : https://th.wikipedia.org 

                                                                                 http://japanontour.com

Visitors: 173,671