สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ

ประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวิชาการสำหรับผู้ที่สนใจใฝ่หาความรู้เป็นจำนวนมาก อาทิ ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา ศูนย์ฝึกอบรม เป็นต้น เหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษา หรือผู้ที่สนใจทั่วไป  
   
Visitors: 181,298