แอฟริกา

ขึ้นชื่อว่า " ทวีปแอฟริกา " แล้วคงไม่ได้เป็นจุดหมายด้านการท่องเที่ยวหลักสำหรับคนทั่วไปเท่าไหร่ อาจเพราะความเจริญ

ที่ยังเข้ามาไม่ถึงมากนัก ความยากลำบากในการเดินทางทั้งก่อนเข้าประเทศและระหว่างการเดินทาง สภาพภูมิประเทศ

และภูมิอากาศที่ค่อนข้างโหดร้าย รวมไปถึงความน่ากังวลเกี่ยวกับความปลอดภัย แต่อย่างที่รู้กันว่าทวีปนี้เป็นทวีปที่มีขนาด

ใหญ่มาก กินพื้นที่ทั้งซีกโลกเหนือและใต้ มีสภาพภูมิประเทศที่หลากหลายและยังคงอุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติ

ทำให้ย่อมมีแหล่งท่องเที่ยวเจ๋งๆ ซ่อนตัวอยู่อย่างแน่นอน ทั้งในส่วนของเขตเมืองและธรรมชาติ

 

 

Visitors: 181,298