TW58-01 มหัศจรรย์ TAIWAN SAKURA SEASON 2020 6D4N_BR

โปรแกรม

: มหัศจรรย์ TAIWAN SAKURA SEASON 2020 6D4N

 

 ประเทศ

 : ไต้หวัน

 

ราคาเริ่มต้น

: 19,990.-

 

 เดินทาง

 : ก.พ.-มี.ค.63

 

บินโดย

: EVA AIR

 

 

 

 

 

·         เที่ยว 2 อุทยาน เหย่หลิ่ว+อาลีซาน

·         ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวินหวู่

·         ชมอุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟชมสวนสนพันปี

·         ชมหมู่บ้านสายรุ้ง ชมฟาร์มแกะชิงจิง

·         นั่งกระเช้าลอยฟ้าชมวิวทะเลสาบสุริยันจันทรา

·         หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า อะบอริจิน ฟิโมซาน

·         ถ่ายรูปที่ตึกไทเป 101 ชมพิพิธพันธ์กู้กง

·         ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติงไนท์มาเก็ต

·         ชมอุทยานเหย่หลิ่ว ชมหมู่บ้านจิ่วเฟิ่น

 

 

 

Visitors: 141,433