ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และแหล่งมรดก

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของสถานที่ต่างๆ รวมทั้งเหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการเดินชมความงามของแหล่งธรรมชาติและวิถีชีวิตที่ถูกถ่ายทอดเป็นงานศิลปะจัดแสดงไว้ตามแกลเลอรี

ในประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดกอยู่มากมาย เพราะเรามีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานไม่ต่ำกว่า 700 ปี จนถึงวันนี้ ร่องรอยของความรุ่งเรืองในวันเก่าก่อนยังคงปรากฏตกทอดอยู่ตามสถานที่สำคัญหลายแห่ง ซึ่งบางแห่งได้รับคัดเลือกให้เป็นแหล่งมรดกโลกที่คนไทยภาคภูมิใจ

กิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยวประเภทนี้คือการเรียนรู้ที่ได้รับความเพลิดเพลินไปพร้อมๆ กัน นับว่าเป็นการพักผ่อนหย่อนใจที่ได้ประโยชน์ในแง่ของสมองและจิตใจเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียว

ประเภทของแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

แลนด์มาร์กและอนุสรณ์สถาน (Landmarks and memorials) เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทำให้คุณรู้จักจุดเด่นของแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ และได้เรียนรู้ความเป็นมาของสถานที่โดยไม่จำเป็นต้องใช้เวลานาน

พิพิธภัณฑ์ (Museums) เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทำให้คุณเข้าถึงและเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับความเป็นมาเป็นไปของสถานที่ที่คุณไปเยือน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อย่างเพลิดเพลินใจ

บ้านโบราณ (Historical Houses) เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทำให้คุณได้สัมผัสวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของผู้คนที่อยู่ในย่านนั้นมาแต่เก่าก่อน ผ่านทางบ้านเรือน สิ่งปลูกสร้าง และการตกแต่งที่สะท้อนถึงเรื่องราวในวันวาน

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และอนุสาวรีย์ (Historical sites & monuments) เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทำให้คุณได้เรียนรู้เรื่องราวอดีตในพื้นที่จริง ซึ่งปัจจุบันได้รับการฟื้นฟูให้กลับมามีสภาพคล้ายของดั้งเดิมที่สุด สำหรับอนุสาวรีย์ก็คือจารึกทางประวัติศาสตร์ที่ปรากฏในรูปแบบของสิ่งก่อสร้าง ซึ่งมีเรื่องราวให้คุณศึกษาได้อย่างลึกซึ้ง

ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม (Art & craft centres) เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทำให้คุณได้รู้จักวิถีชีวิต วัฒนธรรม และความเป็นอยู่ของผู้คนในชุมชน ในสถานที่ที่จัดนิทรรศการเรื่องราวและแสดงงานศิลปหัตถกรรมของผู้คนในชุมชน ออกมาอย่างมีชีวิตชีวา

อาร์ตแกลเลอรี (Art Galleries) เป็นสถานที่ที่ทำให้คุณได้รู้จักวิถีชีวิต วัฒนธรรม และความเป็นอยู่ของผู้คนในชุมชน ผ่านมุมมองและแนวคิดหลากหลายของศิลปิน ในรูปแบบของศิลปะที่จัดแสดงไว้เป็นหมวดหมู่

สถานที่ที่เกี่ยวข้องกับสงครามโลกครั้งที่ 2 (World war II sites) เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สะท้อนให้เห็นถึงผลพวงของสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งบัดนี้ยังเหลือร่องรอยแห่งความทรงจำครั้งนั้นอยู่ในพื้นที่ที่เคยเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญ

พระราชวัง (Royal Palace) เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ซึ่งสะท้อนผ่านพระราชวังอันวิจิตรงดงาม ในรูปแบบสถาปัตยกรรมที่เป็นหนึ่งเดียว


 • BEO.jpg
  วัดพระธาตุดอยสุเทพ วัดพระธาตุดอยสุเทพสร้างขึ้นเมื่อต้นพุทธศตวรรษที่ 19 ในสมัยพระเจ้ากือนาธรรมิกราช เจ้าหลวงเมืองเชียงใหม่องค์ที่ 6 เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่ได้ทรงอัญเชิ...

 • demo.jpg
  ภูเก็ตเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานอีกแห่งหนึ่งของเมืองไทย เมืองเก่าแห่งนี้เคยเป็นเมืองท่าสำคัญทางตะวันตกของแหลมมลายู เป็นแหล่งค้าขายของชาวจีนโพ้นทะเล แหล่งแร่ดีบุก แล...

 • demo.jpg
  ภูทอก เป็นภาษาอีสาน แปลว่า ภูเขาที่โดดเดี่ยว ตั้งอยู่ในเขตบ้านคำแคน ตำบลนาสะแบง เป็นภูเขาหินทราย ประกอบด้วย ภูทอกใหญ่ และภูทอกน้อย แต่ก่อนเคยเป็นป่าทึบ มีสัตว์ป่าอาศัยมากมาย พระอ...

 • PNOHT580704001002801.jpg
  ประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ณ ถนนอุปราช (หน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม) ถนนรอบทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี• ชมงานประติมากรรมเทียนศิลปะร่วมสมัย โดยศิลปินจากประเทศเนปาล ญี...

 • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …
Visitors: 181,297